Kontakti

Ju lutem përdorni formularin e më poshtëm për të na kontaktuar!

Please use the form below to contact us!

Email1: [email protected]

Email2: [email protected]

Marketing: [email protected]

Dëshironi të informoheni se kush është Kosovo Insights? Klikoni këtu