Prishtinë – Komisioni për buxhet shqyrton sot buxhetin e Kosovës

Sot Komisioni për Buxhet dhe Transfere pritet të mbajë mbledhje ku do ta shqyrton buxhetin e Kosovës.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit dt. 10, 17 dhe 19 qershor 2020;

3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L-001 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

4. Shqyrtimi i Kërkesës nr. 00369/20/shs, dt. 09.06.2020 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;

5. Të ndryshme.